Příběh

Přesnost na polovinu lidského vlasu

Na počátku příběhu jedné z nejúspěšnějších a stále rostoucích firem v kovovýrobě v České republice byl pan Rudolf Arlt. „Dědeček pochází z Krupky od Teplic, kde se vyučil soustružníkem a kde dvě desítky let pracoval pro firmu Somet na přesná měřidla a posuvky,“ říká Jan Arlt, vnuk zakladatele firmy AR KOVO. 

Rudolf Arlt se ale se svojí ženou odstěhoval z Krupky do Světlé nad Sázavou a v 90. letech se rozhodl namísto práce v místně největší firmě – ve sklárnách, založit se svým společníkem samostatnou dílnu. Z počátku to byla vedlejší práce ke stálému pracovnímu závazku ve sklárnách. Soustružení v dílně se věnoval po večerech a o víkendech. Dodnes vzpomíná na tolerantní sousedy, kteří se nezlobili, když jim díky jeho soustružení poskakovaly hrníčky v kredenci. Dalším krokem byl pronájem haly, kde měli se společníkem každý svůj prostor pro výrobu. Tam později pracovali první zaměstnanci Rudolfa Arlta, a pro představu, měli pro výrobu 4-5 strojů. Z garážové produkce se stal časem hlavní příjem a v roce 1996 oficiálně vznikla firma AR KOVO. 

Jan Arlt, benjamínek vedení rodinné firmy, doplňuje: „Děda tím, že pochází z pohraničí a jeho rodiče byli Němci, měl po revoluci s němčinou velkou výhodu. Narodil se v roce 1944 a díky prozřetelnosti rodičů měl již české občanství. Pradědeček byl navíc po válce těžko postradatelný díky své práci horníka v hlubinném dole, rodina se tak naštěstí vyhnula nucenému odsunu. Prarodiče byli kovozemědělci, stát jim po válce vše zkonfiskoval a po 90. roce vrátil jen pozemky, protože budovy už přestaly existovat. Nicméně dědeček svůj byznys vybudoval sám, bez peněz z restituce.“ 

Němčina Rudolfu Arltovi pomohla v roce 1994 najít přes Hospodářskou komoru v Hradci Králové spolupráci s firmou D+S Präzisionsteile GmbH, která trvala přibližně do roku 2015 a dnes je s pokračovatelem této firmy znovu obnovena. 

Syn Rudolfa Arlta, Jiří, vystudoval ČVUT a šel nejprve svým směrem. Když mu ale tatínek Rudolf zavolal, že koupil díky spolupráci s německým partnerem stroje za cca deset miliónů a potřebuje pomoc s jejich programováním, neodmítnul. „Znamenalo to přesunout se ve 3 hodiny odpoledne, kdy jsem končil směnu ve strojírenské firmě, kde jsem pracoval, do tátovy firmy, kde jsem byl tak do půl čtvrté do rána. Po dvou měsících jsem pochopil, že takto to nejde a začal jsem pro tátu pracovat naplno“, dodává ke svým začátkům v rodinné firmě Jiří Arlt, který dnes  působí jako ředitel výroby a generální ředitel. 

Poslední z generace Arltů, Jan, nastoupil do AR KOVO v roce 2015, studoval strojírenství, ale zjistil, že práce ve firmě mu dává mnohem víc než formální vzdělání. Vliv na to mělo určitě i to, že se v rodinném podnikání pohyboval od 11 let, žádné kapesné nebylo zadarmo. Firmu a práci v ní zná od základu a troufneme si říct, že s firmou doslova vyrostl. V současné době působí jako obchodní ředitel. 

Zásadním milníkem v rozvoji AR Kovo byly roky 2011/2012, kdy díky stavbě nové haly rozšířili počet zaměstnanců i strojů. V současnosti na 35 strojích pracuje přibližně 90 zaměstnanců, a to i díky rekonstrukci provozu v Josefodole v roce 2017/2018. 

Sedmdesát procent kovovýroby jde do zdravotnictví, dále spolupracují s firmami v oborech hydraulika a jsou připraveni nabídnout spolupráci i automotive v zemědělství. 

V roce 2021 firma rozšířila záběr o komponenty pro technologie na spalování biomasy. Ekologicky ve firmě uvažují i při pořizování vlastních technologií. Kanceláře vytápějí rekuperací z kompresoru, montážní halu odpadním teplem z praní hliníkových odlitků. 

„Držíme si vysoký standard, pracujeme na japonských CNC strojích, které přibližně po deseti letech nahrazujeme novými,“ upřesňuje strategii kvality výroby Jiří Arlt. „Denní režim je nastaven tak, že se střídají směny vždy v pět ráno a večer včetně všech sobot a nedělí. Na začátku směny založí obsluha tyčový materiál. Stroj si ho sám bere ze zásobníku tyčí. Na druhé straně je robot, který výrobky odebírá na pás. Celý proces je bez zásahu obsluhy. Do strojů CNC (Computer Numeric Control) zasahuje pouze seřizovač, když se mění výroba. Člověk pouze dohlíží na kvalitu práce stroje,“ dodává. 

Jen pro zajímavost – nejmenší výrobek AR KOVO má průměr 4 mm – naprosto zásadní je proto přesnost, preciznost a kvalita. Naopak největší výrobky měly průměr přes 300 mm. Byly určeny do továrny pro výrobu letadel. Ani objem výroby ale není zanedbatelný. Denní produktivita stroje je až 6 000 ks součástek, v roce 2021 jich vyrobili 10 500 000 ks, produkce se každým rokem navyšuje o cca patnáct procent. 

Za jeden z největších úspěchů firmy ale shodně Arltové považují fakt, že součástí firmy jsou i dnes lidé, kteří v ní pracovali od počátku a časem přivedli do firmy své blízké a příbuzné. 

AR Kovo je tak skutečně rodinnou firmou nejen rodiny Arltů.